Koszty uzyskania certyfikacji


Pomoc i konsultacja w celu uzyskania certyfikatu oferowanego w ramach programu certyfikacji TUV Austria przez podmiot składający wniosek jest bezpłatna.

Całkowity koszt certyfikatu uzależniony jest od rodzaju produktu, ilości testów jakie należy wykonać, oraz czasu jaki należy poświęcić badaniom. Dlatego też niezbędny jest jasny opis produktu, którego ma dotyczyć certyfikacja, aby wykonać wycenę (ofertę cenową), oraz oszacować niezbędny do tego czas.

Koszt certyfikacji i przyznania znaków zgodności pokrywa wartość niezbędnej weryfikacji wniosku jak i samej certyfikacji.

Dodatkowe koszty, za które TUV Austria nie może ponosić odpowiedzialności (np. weryfikacja kolejnego bądź poprawionego wniosku, opiniowanie i przegląd dokumentacji, przeprowadzenie testu i/lub dodatkowych usług po negatywnych wynikach) będą fakturowane proporcjonalnie do odpowiednich usług. Opłaty te nie obejmują kosztów postępowania w przypadkach niezgodności.

Umowa certyfikacyjna określa opłaty za wszelkie testy wykonane przez laboratoria TUV Austria, kiedy testy przeprowadzane są w laboratoriach klienta pod nadzorem inspektora TUV Austria opłata za te usługi zostanie określona w umowie certyfikacyjnej.

W przypadku przeprowadzania testów przez niezależne laboratorium, wynikające z tego koszty nie będą (o ile nie wskazano inaczej) odzwierciedlone w naszych opłatach.

Zawarte na tej stronie informacje nie stanowią oferty handlowej lub przeprowadzenia badań lub testów, określają jedynie ogólne zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz/lub przyznawania certyfikatów znajdujących się w ramach kompetencji i uprawnień TUV Austria.

Więcej o uzyskaniu certyfikacji:

Procedura certyfikacyjna

Jakie są kroki, które należy wykonać aby uzyskać certyfikację TUV dla produktu?

Koszty

Dowiedz się więcej o niezbędnych kosztach procedury certyfikacyjnej

Często Zadawane Pytania

W tej części znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu uzyskania certyfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria

Copyright Noweko 2018 | Realizacja: ms. brand advisor