Kompostowanie może znacznie zmniejszyć objętość odpadów organicznych, a kompost może być wykorzystywany do celów rolnych i ogrodniczych.
_
Zapoznaj się z naszymi certyfikatami dla opakowań i produktów kompostowalnych, i znajdź certyfikat odpowiedni dla Twojego produktu.

OK compost INDUSTRIAL

Gwarancja kompostowalności w przemysłowej kompostowni.

OK compost HOME

Gwarancja kompostowalności w warunkach przydomowych.

Seedling

Rozpoznawalny znak sadzonki dla wyrobów nadających się do kompostowania.
Kompostowanie może znacznie zmniejszyć objętość odpadów organicznych, a kompost może być wykorzystywany do celów rolnych i ogrodniczych.
_
Zapoznaj się z naszymi certyfikatami dla opakowań i produktów kompostowalnych, i znajdź certyfikat odpowiedni dla Twojego produktu.

OK compost INDUSTRIAL

Gwarancja biodegradowalności w przemysłowej kompostowni.

OK compost HOME

Gwarancja biodegradowalności w warunkach przydomowych.

Seedling

Rozpoznawalny znak sadzonki dla wyrobów nadających się do kompostowania.

OK compost INDUSTRIAL


Gwarancja biodegradowalności w przemysłowej kompostowni

Produkty certyfikowane znakiem OK compost nadają się do kompostowania w kompostowniach przemysłowych, w temperaturach od 55 do 60° C. Rozkład dotyczy wszystkich elementów produktu i wszelkich dodatków.

Certyfikat zgodny z normą EN 13432

Punktem odniesienia dla programu certyfikacji jest zharmonizowana norma EN 13432: 2000. Każdy produkt zawierający logo OK compost jest tym samym zgodny z wymaganiami dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62 / EWG).

Jakie testy są wymagane aby uzyskać certyfikat OK compost?

Norma europejska dotycząca podatności produktów – w tym opakowań – na kompostowanie (EN 13432) wymaga (poza jasnym i szczegółowym opisem) wykonania 4 testów:

  • testu na biodegradację (biochemiczna podatność na degradację)
  • testu dezintegracji (fizycznego rozkładu produktu na małe fragmenty)
  • testu na ekotoksyczność (sprawdzenia potencjalnie szkodliwego wpływu na rośliny)
  • badania zawartości tzw. metali ciężkich
UWAGA: Opakowania lub produkty opatrzone znakiem OK compost INDUSTRIAL nie powinny być kompostowane w kompostownikach przydomowych.

OK compost HOME


Gwarancja kompostowalności w warunkach przydomowych

Temperatura w stosie kompostu ogrodowego jest niemal zawsze wyraźnie niższa i mniej stała niż w środowisku kompostowania przemysłowego. Kompostowanie w ogrodzie jest więc powolniejsze i utrudnione. Innowacyjna odpowiedź firmy Vinçotte na to wyzwanie polegała na opracowaniu certyfikatu OK compost HOME, gwarantującego całkowitą biodegradację nawet w stosie kompostu ogrodniczego.

Punktem odniesienia dla programu certyfikacji jest zharmonizowana norma EN 13432: 2000. Każdy produkt zawierający logo OK compost jest tym samym zgodny z wymaganiami dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62 / EWG).

UWAGA: Produkty certyfikowane znakiem OK compost HOME mogą być skutecznie kompostowane w niższych temperaturach, również w kompostownikach przydomowych (stąd nazwa „HOME”).

Seedling


Znak sadzonki dla produktów nadających się od kompostowania

Firma TUV Austria jest jednostką certyfikującą upoważnioną przez European Bioplastics (stowarzyszenie europejskich wytwórców biotworzyw) do przyznawania logo Seedling produktom zgodnym z normą EN 13432. Znaki OK compost i Seedling firmy TUV Austria na produktach zapewniają ich rozpoznawalność na całym rynku europejskim jako wyrobów nadających się do kompostowania.

Dlaczego kompostowanie?


Kompostowanie to naturalna metoda zagospodarowania odpadów polegająca na kontrolowanym doprowadzeniu do rozkładu materii organicznej przez zasiedlające ją mikroogranizmy. Kompostowanie, które może zachodzić w warunkach przydomowych albo przemysłowych, pozwala na zmniejszenie objętości odpaów organicznych oraz powtórne wykorzystanie organicznej materii.

Aktulanie około 50% odpadów przydomowych to odpady organiczne. Świadomi ekologicznie konsumenci coraz częściej wybierają kompostowalne lub biodegradowalne opakowania, sztućce, naczynia jednorazowe itp., aby zmniejszać swój szkodliwy wpływ na środowisko.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria