Biodegradacja polega na biochemicznym rozkładzie związków organicznych do prostych związków nieorganicznych.

Certyfikaty TÜV Austria wskazują idealne środowisko biodegradacji dla weryfikowanych produktów.

OK biodegradable SOIL

Gwarancja biodegradowalności w glebie dla produktów rolnych i ogrodniczych oraz produktów przemysłu funeralnego.

OK biodegradable MARINE

Gwarancja biodegradowalności dla produktów rolnych i ogrodniczych.

OK biodegradable WATER

Gwarancja biodegradowalności produktów w środowisku słodkiej wody.

Biodegradacja polega na biochemicznym rozkładzie związków organicznych do prostych związków nieorganicznych.

Certyfikaty TÜV Austria wskazują idealne środowisko biodegradacji dla weryfikowanych produktów.

OK biodegradable SOIL

Gwarancja biodegradowalności w glebie dla produktów rolnych i ogrodniczych oraz produktów przemysłu funeralnego.

OK biodegradable MARINE

Gwarancja biodegradowalności dla produktów rolnych i ogrodniczych.

OK biodegradable WATER

Gwarancja biodegradowalności produktów w środowisku słodkiej wody.

OK biodegradable SOIL


Gwarancja biodegradowalności w glebie dla produktów rolnych i ogrodniczych

Biodegradowalność w glebie daje ogromne korzyści producentom i konsumentom produktów rolnych i ogrodniczych. Można je bowiem pozostawić do rozkładu tam, gdzie były użyte. Etykieta OK biodegradable SOIL jest gwarancją, że produkt całkowicie ulegnie biodegradacji w glebie bez szkodliwego wpływu na środowisko.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

Punktem odniesienia dla programu certyfikacji jest zharmonizowana norma EN13432:2000. Każdy produkt zawierający logo OK compost jest tym samym zgodny z wymaganiami dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62/EWG).

Jakie testy są wymagane aby uzyskać certyfikat OK biodegradable SOIL?

Aby zakwalifikować produkt do certyfikatu OK biodegradable SOIL, oprócz szczegółowego opisu wymagane są trzy testy:

  • test na biodegradację – biochemiczny rozkład polimeru
  • test na ekotoksyczność – należy sprawdzić, czy kompostowany produkt nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na rośliny
  • test na zawartość metali ciężkich
UWAGA: Ponieważ metale ciężkie podlegają lokalnym przepisom, należy sprawdzić, czy poziom metali ciężkich certyfikowanego produktu nie przekracza stężeń dopuszczonych w regionie, w którym produkt jest sprzedawany.

OK biodegradable MARINE


Gwarancja biodegradowalności w wodzie morskiej

Większość odpadów znajdujących się w morzu ma lądowe pochodzenie. Biodegradowalność morska stanowi zatem wartość dodaną dla każdego produktu lub opakowania, niezależnie od miejsca jego konsumpcji. Zawsze bowiem istnieje możliwość, że produkt ostatecznie wyląduje w morzu. Certyfikat OK biodegradable MARINE gwarantuje nie tylko rzeczywistą cechę produktu, lecz oferuje także możliwość odróżnienia opakowania prawdziwie biodegradowalnego w morzu od wszelkich wątpliwych produktów i „gwarancji” nie objętych międzynarodowymi standardami.

OK biodegradable WATER


Gwarancja biodegradowalności produktów w środowisku wody słodkiej

Produkty posiadające certyfikat OK biodegradable WATER ulegają biodegradacji w naturalnym środowisku słodkiej wody. Wykorzystywanie takich produktów przyczynia się do redukcji odpadów w zasobach naturalnej słodkiej wody. Należy pamiętać, że ten certyfikat nie gwarantuje automatycznie biodegradacji w środowisku wody morskiej.


Jak zakwalifikować się do certyfikatu OK biodegradable WATER?

Oprócz klarownego, szczegółowego opisu produktu wymagany jest również test na biodegradację (biochemiczny rozkład polimeru).

UWAGA: Ponieważ metale ciężkie podlegają lokalnym przepisom, należy sprawdzić, czy poziom metali ciężkich certyfikowanego produktu nie przekracza stężeń dopuszczonych w regionie, w którym produkt jest sprzedawany!

Biodegradacja


Biodegradacja oznacza biochemiczny rozkład związków organicznych i zredukowanie ich do prostych związków nieorganicznych. Idealne warunki do biodegradacji są różne dla różnych produktów i zależą od środowiska, w którym zachodzi proces rozkładu. Ważna jest temperatura, ilość i rodzaj aktywnych mikroorganizmów oraz inne czynniki. Każde środowisko (kompost, gleba, woda, atmosfera itd.) ma różne temperatury i mikroorganizmy je zasiedlające, zatem szybkość procesu biodegradacji może być różna w różnych środowiskach. Biotworzywa, które są całkowicie biodegradowalne w kompostowni przemysłowej, nie zawsze ulegają biodegradacji w wodzie lub glebie, czy w pojemniku kompostowym w ogrodzie. Dlatego certyfikacje TUV Austria wskazują środowiska biodegradacji właściwe dla weryfikowanych produktów.

Biodegradacja a kompostowanie


Biodegradowalność i kompostowalność nie oznaczają tego samego. Produkt biodegradowalny może być rozkładany przez drobnoustroje, co niekoniecznie oznacza, że można go przekształcić w kompost dobrej jakości. Kompostowanie to kontrolowany, biologiczny proces rozkładu zawartych w biomasie substancji organicznych przez zasiedlające je mikroogranizmy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria

Copyright Noweko 2018 | Realizacja: ms. brand advisor