OK biobased

Certyfikat zawartości substancji organicznych odnoszący się do zawartości izotopu węgla C14.

NEN bio-based CONTENT

Certyfikat zawartości substancji biopochodnych odnoszący się do biomasy.

OK bio-based


Certyfikat zawartości substancji organicznych odnoszący się do zawartości izotopu węgla C14

Proces certyfikacji OK biobased jest prosty i przejrzysty, a parametry odnawialności mogą być precyzyjnie zmierzone i obliczone. Równie proste i przejrzyste są zasady kontroli i ponownego sprawdzania zgodności certyfikatu z aktualnym stanem produktu. W zależności od określonego udziału procentowego odnawialnych surowców (% biopochodnych) w Państwa produkcie będzie on certyfikowany jako jedno-, dwu-, trzy- lub czterogwiazdkowy.

KLASY CERTYFIKACJI: 
20%-40% biopochodnych | * OK biobased
40%-60% biopochodnych | ** OK biobased
60%-80% biopochodnych | *** OK biobased
80%-100% biopochodnych | **** OK biobased

F. A. Q.

czyli często zadawane pytania

Ile kosztuje certyfikat OK biobased?
W zależności od rodzaju produktu, zastosowanych materiałów i istnienia ewentualnej poprzedniej certyfikacji „OK biobased” analizy mogą być rozbudowane lub prostsze. Potrzebujemy klarownego opisu produktu, aby móc sporządzić wycenę. W sporządzeniu tego opisu pomoże Państwu formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu wystarczy do nas przysłać, abyśmy mogli sformułować najkorzystniejszą dla Państwa ofertę cenową.
Jak długo trwa procedura certyfikacji OK biobased i na czym polega?
Certyfikacja składa się z dwóch etapów:
1) kompilacja dokumentacji;
2) zebranie wszystkich wymaganych informacji.
Czas trwania poszczególnych etapów zależy od szybkości dostarczenia wszystkich informacji przez wnioskodawcę. Analizy zawartości biopochodnych oraz TOC (Total Organic Carbon). Ocena wyników testów i sama certyfikacja trwają od czterech do sześciu tygodni.
Które produkty mogą być certyfikowane znakiem OK biobased?
Wszystkie produkty wyprodukowane (w tym również częściowo) z biokomponentów i/lub materiałów pochodzenia naturalnego można poddać certyfikacji OK biobased. Wyjątek stanowią paliwa, ponieważ ich certyfikacja opiera się o inne standardy.
Jakie wymagania muszą spełniać produkty certyfikowane znakiem OK biobased?
Każdy produkt musi spełniać dwa wymogi wyjściowe:
1) całkowita zawartość substancji organicznej w produkcie wynosi co najmniej 30%,
2) zawartość izotopu węgla C14 w odnawialnym surowcu biopochodnym wynosi co najmniej 20%.

Szczegółowy opis wymagań dla każdego typu produktu znajduje się w programie testowym OK biobased, który w razie potrzeby możemy udostępnić.

Czy można wydać certyfikat OK biobased także dla podstawowych składników i surowców?
Tak.
Czy część lub komponent produktu można oznaczyć etykietą OK biobased?
Nie. Produkt może nosić etykietę „OK biobased” tylko wtedy, gdy certyfikowany jest jako wyrób kompletny.
Chcę złożyć wniosek o certyfikat OK biobased dla mojego produktu. Co muszę zrobić?
Procedurę certyfikacji OK biobased dla zgłoszonego produktu, trzeba rozpocząć od wysłania do nas formularza zgłoszeniowego ze szczegółowym opisem produktu oraz jego próbki.
W jaki sposób mierzona jest procentowa zawartość biopochodnych w produkcie?
Zarówno kopalne jak i odnawialne surowce zawierają węgiel (C). Węgiel występuje w kilku postaciach zwanych izotopami. Izotop 14C jest radioaktywny i występuje we wszystkich żywych organizmach w stałym stężeniu 1,2×10- 12%, a poziom jego  radioaktywności przy takim stężeniu wynosi 100%. Po śmierci organizmu następuje sukcesywny rozpad izotopu 14C. Gdy węgiel całkowicie straci swoją radioaktywność, wykazuje stężenie 14C równe 0%. Wiedząc, że okres połowicznego rozpadu 14C wynosi ok. 5700 lat, możemy oszacować wiek każdego materiału.
Aby określić procent biopochodnych w produkcie mierzy się stężenie „młodego”, odnawialnego izotopu węgla C14 w materiale oraz stężenie węgla kopalnego (C). Jeśli zatem produkt certyfikowany „OK biobased” ma aktywność 14C w wysokości – na przykład – 80%, to znaczy, że składa się on z 80% z odnawialnego, a w 20% z węgla kopalnego.

NEN bio-based CONTENT


Niezależny system oceny ilości biomasy

System certyfikacji NEN bio-based opiera się na normie europejskiej EN 16785-1, która umożliwia niezależną ocenę biologicznej zawartości produktów. Certyfikacja NEN bio-based obejmuje materiały podstawowe, półprodukty i wyroby gotowe oraz wszystkie stałe, ciekłe i gazowe produkty zawierające węgiel.

Certyfikat NEN bio-based CONTENT to najnowszy certyfikat w naszej ofercie, nadawany od listopada 2016 r. produktom, które spełniają wymagania normy EN 16785-1.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria

Copyright Noweko 2018 | Realizacja: ms. brand advisor