F.A.Q. czyli Często Zadawane Pytania

Co to jest biodegradacja?

Biodegradacja to rozkład pod wpływem określonych enzymów powodujących istotną zmianę struktury chemicznej przy jednoczesnym uwalnianiu wody, dwutlenku węgla, metanu i ciepła. Biodegradacja w rozumieniu normy EN13432 oznacza, że w ciągu sześciu miesięcy 90% materiału musi ulec biodegradacji.

Co to jest fragmentacja?

Fragmentacja to fizyczny rozkład materiału na drobne cząstki. Zgodnie z normą EN13432 po zakończeniu testów zawartość cząstek niepofragmentowanych (większych niż 2 mm) nie może przekraczać 10%.

Jakie pierwiastki nazywamy „metalami ciężkimi”?

Metalami ciężkimi są rtęć, ołów, kadm itp. Zgodnie z normą EN13432 należy sprawdzić ich zawartość w certyfikowanym produkcie.

Co to jest badanie na „ekotoksyczność”?

To weryfikacja potencjalnego wywierania negatywnego wpływu na rozwój roślin.

Jak długo trwają badania uzupełniające do wniosku?

To zależy: w zależności od rodzaju produktu i konieczności wykonania dodatkowych badań może trwać od 0 miesięcy (brak koniecznych testów do wykonania i kompletna dokumentacja) do 6 miesięcy w przypadku OKcompost i 12 miesięcy dla OKcompost HOME.

Jak długo trwa certyfikacja?

W przypadku, gdy wszystkie niezbęde testy zostały wykonane, lub gdy nie było potrzeby ich wykonywania oraz wszystkie wymagane dokumenty na temat produktu zostały dostarczone, certyfikacja trwa zazwyczaj od dwóch do trzech tygodni.

Jak dużo próbek należy dostarczyć wraz z wnioskiem?

Wystarczająca jest jedna próbka dla każdego produktu, który będzie certyfikowany. W przypadku gdy certyfikowane są produkty z jednej grupy produktów, wystarczy złożyć próbki reprezentatywne mające podstawy danej grupy produktów. Na próbkach należy zamieścić jasne opisy produktów. Dla folii zalecany rozmiar próbek powinien wynosić ok 10×10 cm lub być większy. Dla granulatów zalecaną ilością jest ok 150 g.

Jeśli mój produkt okazał się być biodegradowalny, dlaczego należy wykonać test rozpadu?

Według wymagań normy EN 13432 90% produktu musi ulec rozpadowi (fizycznie) w ciągu 3 miesięcy. Dlatego też kształt i grubość produktu (wielkość dostępnej powierzchni kontaktowej) są bardzo ważne dla testu rozpadu. Jeżeli produkt jest zbyt gruby mikroorganizmy nie są w stanie dotrzeć w głąb wewnętrznej części w ciągu trzech miesięcy. Z tego też powodu koniecznym jest, aby dokonać test rozpadu w produkcie w jego ostatecznym kształcie i grubości. Oczywiście, jeżeli produkt jest certyfikowany pod kątem określonej grubości, mogą być dopuszczone jego mniejsze wartości (określone przeważnie w certyfikacie dla surowca z jakiego wykonano ten produkt).

Jaka jest różnica między Ok Compost i OK Compost HOME?

OK Compost jest zgodny z normą EN 13432. Ok Compost HOME jest także oparty na normie EN 13432, ale w uwzględniający temperatury otoczenia.

Jakie raporty z testów potrzebuję?

Europejska norma dotycząca kompostowania opakowań (EN 13432) wymaga, oprócz jasnego i szczegółowego opisu produktu, czterech testów:
1) Test na biodegradację (chemiczny rozkład polimeru)
2) Test na rozpad (fizyczny rozpad produktu na małe fragmenty)
3) Test na ekotoksyczność (test w którym sprawdzane jest czy kompostowany produkt nie wywiera negatywnego wpływu na rośliny)
4) Badanie na zawartość metali ciężkich.

Posiadam tylko testy materiałów użytych do produkcji finalnego produktu. Czy mogą one być użyte do certyfikacji produktu końcowego?

Jeżeli dostarczony produkt jest w 100% wykonany z testowanego materiału, to wyniki testów na: biodegradację, zawartość metali ciężkich, ekotoksyczność mogą być użyte do certyfikacji produktu końcowego. Testy dotyczące rozpadu nie zawsze mogą być użyte.

Jak mogę się dowiedzieć czy moje raporty z badań, są przydatne do procesu certyfikacji?

Jeżeli sprawozdanie z badań nie pochodzi z laboratorium zatwierdzonego przez naszą firmę, konieczna jest szczegółowa kontrola w celu weryfikacji sprawozdania z badań. Można jednak sprawdzić to wcześniej, jeżeli spełnione są następujące podstawowe warunki:
1) Raport musi zawierać odniesienie do standardu stosowanej metody badania;
2) Sprawozdanie musi nie tylko wspomnieć o wnioskach, ale musi również zawierać wyniki badań ilościowych.

UWAGA: Wymagania dotyczące raportu z badań zawsze są opisane w odpowiednim standardzie testowym.

Więcej o uzyskaniu certyfikacji:

Procedura certyfikacyjna

Jakie są kroki, które należy wykonać aby uzyskać certyfikację TUV dla produktu?

Koszty

Dowiedz się więcej o niezbędnych kosztach procedury certyfikacyjnej

Często Zadawane Pytania

W tej części znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu uzyskania certyfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria

Copyright Noweko 2018 | Realizacja: ms. brand advisor